Login

Cursus cameratoezicht

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat afwijkend/verdacht gedrag te herkennen, kan de cursist een signalement opnemen, berichten zakelijk en duidelijk doorgeven aan de meldkamer, de (privacy) wetgeving op het gebeid van cameratoezicht toepassen, gaat de cursist integer om met het gebruik van de camera, is de cursist in staat een journaal aan te leggen en in staat het examen van de SVPB met goed goed gevolg af te leggen.

Read More

 Inhoud cursus:

  • Strafbare feiten ( strafbepaling, deelneming, poging, voorbereiding en diverse strafbare feiten )
  • Toepassing en beroepen ( wettelijk kader, cctv als preventief middel, publiek en privaat domein, belang doel cctv, signaleren incidenten, herkennen personen, incidentanalyse, camerabeelden als bewijs, bevoegdheden, voorwaarden, bewaartermijnen )
  • Werken binnen wettelijke kaders ( rechterlijke macht, de lokale driehoek, privacywetgeving, wbp, cbp, wpol, heimelijk cameragebruik )
  • Effectief waarnemen ( eisen beeldkwaliteit, plaatselijke bekendheid, signalementenleer, gebruiksmogelijkheden systemen cctv, cognitieve lock-up )

Doelgroep:

  • Medewerkers die belast worden met cameratoezicht in publieke ruimten.

Cursusduur: 3 dagen incusief SVPB examen

                     2 dagen zonder examen

Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met A.Weijers

 

Studiebelasting: 12 uur

Niveau: MBO 2

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

examinering : SVPB