Login

Huiselijk geweld

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de problematiek rond huiselijk geweld en kent de cursist de relevante regelgeving.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Wat is huiselijk geweld?
 • Beleidskaders
 • Aanwijzing huiselijk geweld
 • Aanpak huiselijk geweld
 • rol politie
 • Mishandeling van kinderen/vrouwen en mannen
 • Kinderen als getuige
 • Klacht of aangifte
 • Het proces-verbaal (van aangifte)
 • Inverzekeringstelling
 • Vrouwenopvang
 • Huiselijk geweld bij allochtonen
 • Psychische mishandeling
 • Verjaringstermijnen
 • Slachtofferhulp
 • Protocol huiselijk geweld
 • Per doelgroep worden tijdens de cursus andere accenten gelegd.

 Doelgroep:

 • Medewerker noodhulp.
 • Gebiedgebonden politiemedewerker.
 • Chefs.

Cursusduur: 1 dag (per doelgroep)

Maximaal aantal deelnemers: 15

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Leergang sociaal handhaver

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat als sociaal handhaver te werken.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Agressiebeheersing
 • Slechtnieuwsgesprekken
 • Wet Werk en Bijstand
 • Observatietechnieken
 • Fraudeherkenning
 • Veilig werken
 • Fysieke weerbaarheid

Doelgroep:

 • (Aankomend) sociaal handhaver.

Cursusduur: 10 dagen

Maximaal aantal deelnemers: 10

Studiebelasting: 20 uur zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

 

 

 

Security en politie biker

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat de visie en inzetcriteria te verwoorden, een tactisch stappenplan toe te passen om zo veilig mogelijk de professie van biker te kunnen uitoefenen, de technische vaardigheden van het fietsen situationeel te kunnen toepassen, tactisch en veilig door het verkeer te fietsen onder verzwaarde, omstandigheden, de bikeprocedures zowel technisch als tactisch toe te passen tijdens de casuïstiek, de basisvaardigheden benaderingstechniek toe te passen en de fiets onderhouden.

Read More


Inhoud cursus:

 • Fietstechniek
 • Onderhoud
 • Samenwerking 
 • Benaderingstechniek
 • Bijzondere verrichtingen                     
 • Veiligheid 

Doelgroep:

 • Aankomende (politie) bikers.

Cursusduur: 4 dagen.

Maximaal aantal deelnemers: 6

 

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Leergang sociaal rechercheur

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat als sociaal rechercheur te werken.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Verhoortechniek
 • Veilig werken
 • Fraudeherkenning
 • Observatie
 • Fysieke weerbaarheid
 • Wet Werk en Bijstand
 • Rapportage
 • Aanpak onderzoek
 • Gebruik internet in onderzoek.

Doelgroep:

 • (Aankomend) sociaal rechercheur.

Cursusduur: 10 dagen

Maximaal aantal deelnemers: 12

 

Studiebelasting: 20 uur zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

 

 

Kwaliteitsproces-verbaal van aangifte

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat een juridisch juist proces - verbaal van aangifte op te nemen.

Read More Inhoud cursus:

 • Begrippen aangifte en klacht
 • Aangifte en klachtgerechtigden
 • Bespreking strafbare feiten
 • Beleid Openbaar Ministerie
 • Schriftelijke verslaglegging

Doelgroep:

 • Medewerkers die de bevoegdheid hebben een proces-verbaal van aangifte van een strafbaar feit te maken.

Cursusduur: 3 tot 5 dagen afhankelijk van doelgroep.

Maximaal aantal deelnemers: 12 

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

U kunt vragen naar mr.M.Kriekaart