Login

Rechtbanktraining

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de rol van de officier van justitie de rechter en de raadsman, kent de cursist het beslissingsmodel van de rechter, kent de cursist de Wet Vormverzuimen, is de cursist in staat zijn comparitie deugdelijk voor te bereiden en is de cursist in staat zakelijk en correct te compareren.

 

 Inhoud cursus:

 • Rol officier van justitie
 • Rol rechter
 • Rol raadsman
 • Bewijsrecht
 • Het beslissingsmodel
 • Rechterlijke overtuiging
 • Ethiek en proces-verbaal
 • Beginselen goede proces-orde
 • Wet vormverzuimen
 • Praktijksimulatie

Doelgroep:

 • Medewerkers die de bevoegdheid hebben een proces-verbaal op te maken.

Cursusduur: 2 dagen.

Maximaal aantal deelnemers: 10

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding/niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist