Login

Verhoortechniek 1

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat een verdachte, een aangever en/of getuige te (ver)horen over een strafbaar feit.

Read More

 Inhoud cursus:

  • Gesprekstechnieken
  • Fasen in een gesprek
  • Verbale en non verbale communicatie
  • functie van doorvragen
  • samenvatten en confronteren
  • werken met een verhoorplan
  • pressieverbod en integriteit

Doelgroep:

Toezichthouders en/of opsporingsambtenaren die verhoren afnemen. De technieken kunnen zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden ingezet.

Cursusduur:

2 dagen

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist