Login

Omgaan met pesten

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist bekend met de omvang en aard van het probleem, is de cursist bekend met de achtergronden en de gevolgen van pesten voor bedrijven en scholen, bekend met de signalen van pesten, bekend met een plan van aanpak en kan de cursist het pestgedrag aanpakken.

Read More

 Inhoud cursus:

  • Omvang van het probleem
  • Wat is het precies?
  • Hoe gebeurt het?
  • Wie spelen een rol bij pesten?
  • Achtergronden
  • Gevolgen voor bedrijven en scholen
  • Signalen
  • Aanpak zowel individueel als groepsgewijs
  • Feedback geven

Doelgroep:

  • Leidinggevenden en medewerkers van bedrijven en scholen.

Cursusduur: 3 keer 1 dag. Totaal 3 dagen met een tussenpauze van 2 weken.

Maximaal aantal deelnemers: 6 tot 8 personen.

 

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist