Login

Maatschappelijke stage

Poliite Opleidingen Centrum Nederland heeft in opdacht van een school een programma ontwikkeld waarbij invulling gegeven wordt aan de maatschappelijke stage. Het is voor scholen vaak een tijdrovende en dure aangelegenheid om een goede invulling te geven aan deze maatschappelijk stage.

De leerling wordt in zijn eigen school ingezet als surveillant waarbij de leerling toeziet op de orde en veiligheid in en om de school. Alsvorens de leerling wordt ingezet vindt een gedegen training plaats.

Hierbij worden de volgende zaken behandeld:

- Doel van het project
- Rolconflict
- Waarnemen
- Houdingsaspecten
- Veilig werken
- De- escalerende communicatie
- Feedback geven en ontvangen
- Veilig werken en risico analyse

 

Duur training: 2 dagen

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met A. weijers via telnr 0181-660721.

Indien u in contact wilt komen met een school waar het project draait dan horen wij dat graag.