Login

PHB BOA WKPV1 (wettelijke kaders publieke veiligheid 1)

WKPV1 is een onderdeel van de permanenente her-en bijscholing van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Doel: De cursist kent de diverse artikel uit het Wetboek van Strafrecht en kan deze situationeel toepassen.

Inhoud: Zie in dit verband de toetsmatrijs Exth.

Duur: 2 dagen, exclusief het examen. 

Studiebelasting: 10 uur zelfstudie

Vooropleiding : maakt onderdeel uit van permanente her-en bijscholing BOA, niveau MBO 3

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Examinering: Exth