Login

Sanctionerend optreden BOA

Deze training maakt onderdeel uit van het permanente her-en bijscholingsprogramma voor de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Inhoud:

- theorie combibon
- praktijkoefeningen
- gespreks-en benaderingsthechniek

Doelgroep: BOA

Cursusduur: 2 dagen

Max aantal deelnemers: 8

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Er wordt geoefend met een professionele acteur conform het examen. Deze training is ook geschikt voor mensen die een schriftelijke cursus BOA volgen maar een dag willen oefenen ter voorbereiding op het examen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mr. M.Kriekaart