Login

Huiselijk geweld

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist op de hoogte van de problematiek rond huiselijk geweld en kent de cursist de relevante regelgeving.

Read More

 Inhoud cursus:

 • Wat is huiselijk geweld?
 • Beleidskaders
 • Aanwijzing huiselijk geweld
 • Aanpak huiselijk geweld
 • rol politie
 • Mishandeling van kinderen/vrouwen en mannen
 • Kinderen als getuige
 • Klacht of aangifte
 • Het proces-verbaal (van aangifte)
 • Inverzekeringstelling
 • Vrouwenopvang
 • Huiselijk geweld bij allochtonen
 • Psychische mishandeling
 • Verjaringstermijnen
 • Slachtofferhulp
 • Protocol huiselijk geweld
 • Per doelgroep worden tijdens de cursus andere accenten gelegd.

 Doelgroep:

 • Medewerker noodhulp.
 • Gebiedgebonden politiemedewerker.
 • Chefs.

Cursusduur: 1 dag (per doelgroep)

Maximaal aantal deelnemers: 15

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist