Login

Kwaliteitsproces-verbaal van aangifte

Doel: Na afloop van de cursus is de cursist in staat een juridisch juist proces - verbaal van aangifte op te nemen.

Read More Inhoud cursus:

  • Begrippen aangifte en klacht
  • Aangifte en klachtgerechtigden
  • Bespreking strafbare feiten
  • Beleid Openbaar Ministerie
  • Schriftelijke verslaglegging

Doelgroep:

  • Medewerkers die de bevoegdheid hebben een proces-verbaal van aangifte van een strafbaar feit te maken.

Cursusduur: 3 tot 5 dagen afhankelijk van doelgroep.

Maximaal aantal deelnemers: 12 

Studiebelasting: geen zelfstudie

Vooropleiding : geen specifieke vooropleiding of niveau vereist

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

U kunt vragen naar mr.M.Kriekaart