Login

WKPV2 (wettelijke kaders publieke veiligheid 2)

Deze opleiding maakt onderdeel uit van de Permanente her-en bijscholing voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaar(BOA)

Inhoud:

- APV
- WVW 1994
- RVV
- Vuurwerkbesluit
- WAM
- Wet op Kansspelen
- Tabakswet
- Drank-en Horecawet
- Winkeltijdenwet
- Wet Personenvervoer
- Besluit Personenvervoer
- Wet Milieubeheer
- Waterwet
- Wet Bodembescherming
- Visserijwet

Cursusduur: 8 dagen

Examen wordt gedaan bij Exth.

Studiebelasting: 20 uur zelfstudie

Niveau: MBO 3

Vooropleiding : BOA basisbekwaamheid

Studiemateriaal: Dit wordt door POCN verstrekt en wordt eigendom cursist

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mr.M.Kriekaart op nr: 0181-660721